obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Projekt

ASAP SA realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii gięcia rur metalowych za pomocą prasy krawędziowej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania UE: 180 000,00 zł.

Projekt polega na zakupie prasy krawędziowej z przystawką do gięcia rur opracowaną przez personel Wnioskodawcy.

Rozwiązanie to – nie stosowane dotychczas przez producentów obrabiarek – pozwoli z jednej strony na ominięcie bariery, którą

jest brak wystarczającej przestrzeni na instalację giętarki do rur w halach, w których działa firma, z drugiej doprowadzi do

oszczędności, gdyż –zwiększenie funkcjonalności prasy do blach powoduje, że w miejsce dwóch urządzeń, wystarczy zakupić

jedno z modyfikacją. Dzięki termu rozwiązaniu firma będzie mogła oferować nową usługę – gięcie rur.

 

„Zapytanie ofertowe nr ASAP/01/2017” – PROJEKT „Wdrożenie innowacyjnej technologii gięcia rur metalowych za pomocą prasy krawędziowej.” (nr Projektu: RPSL.03.02.00-24-01C0/16)

Formularz ofertowy – pobierz

Zapytanie_ASAP – pobierz

Załącznik nr 1 do oferty – pobierz

Załącznik nr 2 do oferty – pobierz

Rekrutacja – operator maszyn CNC

Narzędzie do gięcia rur na prasie krawędziowej dla projektu: RPSL.03.02.00-24-01C0/16

 

EFRR kolor poziom