obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Realizowane przez naszą firmę projekty różnorodnych konstrukcji stalowych i z innych metali objęte są również usługami związanymi z ich zabezpieczaniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nieprawidłowo wykonana ochrona lub jej brak powoduje zagrożenie postępującą korozją. Stopniowe niszczenie metalu jest wynikiem chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska zewnętrznego. Jednym ze sposobów ochrony użytkowanych na zewnątrz metali, a więc narażonych na długotrwałe działanie destrukcyjne, jest profesjonalne malowanie. Bardzo ważnymi elementami prawidłowo wykonanych zabezpieczeń jest właściwe przygotowanie konstrukcji, dobór farb i lakierów oraz technika malowania.

Najważniejszym zadaniem specjalistycznego zabezpieczenia antykorozyjnego jest odpowiednie przygotowanie powierzchni konstrukcji przed nałożeniem powłoki ochronnej. Na tym etapie oceniamy poziom jej skorodowania i zanieczyszczenia oraz stan spoin, krawędzi i innych miejsc wrażliwych. Podjęte czynności mają wpływ na zastosowanie odpowiedniego zabiegu, czyli śrutowania, które czyści, poleruje, a także wzmacnia metal. W trakcie procesu strumieniowo-ściernego oraz po jego zakończeniu elementy podlegają ocenie organoleptycznej przez naszych specjalistów, oraz badaniom nieniszczącym, jeśli jest takie zapotrzebowanie, co pozwala na określenie właściwego przygotowania powierzchni do pokrycia powłokami antykorozyjnymi.

Najczęściej stosowaną w naszej firmie technologią jest malowanie proszkowe elementów konstrukcyjnych. Metoda polega na nanoszeniu na ich powierzchnię naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej, a następnie jej utwardzenie w temperaturze od 170°C do 220°C. Rozpiętość temperaturowa zależy od danego materiału i właściwości zastosowanego lakieru. Zakończenie procesu oznacza uzyskanie twardej i odpornej na ścieranie oraz działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych powłoki. W przypadku zastosowań mniej wymagających może mieć miejsce zastosowanie tradycyjnego malowania natryskowego dedykowanymi specjalistycznymi farbami.

Profesjonalne usługi malowania konstrukcji stalowych, nierdzewnych i aluminiowych dedykowane są klientom ze Śląska i innych regionów naszego kraju. Realizowane przez nas lakierowanie proszkowe umożliwia uzyskanie najwyższej jakości powłoki z gwarancją wieloletniego użytkowania i efektownego wyglądu konstrukcji. W celu uzyskania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.