obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Techniki spawania – TIG oraz MIG/MAG

Spawanie to umiejętność, która wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz precyzji. Te kilka czynników ma wpływ na to, czy zespalany element będzie zarówno trwały, jak i estetyczny. Spawanie zalicza się do jednej z najpopularniejszych metod łączenia. Osoby wykonujące zawód spawacza muszą dokładnie dopasowywać technikę, jaką się posługują do materiału, z którym pracują. Z jakimi metodami spawania możemy się spotkać? Jakie są ich wady i zalety? Wszystko znajduje się poniżej.

Spawanie metodą MIG/MAG

Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) to proces, który zakłada wykorzystanie elektrody topliwej w osłonie gazów chemicznie obojętnych takich jak argon, czy hel. Z kolei metoda MAG (Metal Active Gas) odbywa się w osłonie gazów aktywnych, do których zalicza się CO2 bądź jego mieszaninę z argonem. Łączenie następuje dzięki procesowi wysuwania się drutu spawalniczego, który następnie miesza się ze stapianym materiałem. W późniejszym czasie doprowadzany jest gaz osłonowy. Jego zadaniem jest ochrona jeziorka spawalniczego, a także chłodzenie uchwytu. Takie rozwiązanie spawania nadaje się do spajania zdecydowanej większości materiałów, oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich gazów osłonowych oraz elektrod. 

Zalety i wady spawania metodą MIG/MAG

MIG/MAG jest jedną z najpopularniejszych metod spawania. Najczęściej wykorzystuje się ją do spawania w warunkach warsztatowych, przydomowych, a także w przemyśle. Metodę MIG stosuje się do spawania detali, konstrukcji ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej oraz konstrukcji aluminiowych. Z kolei metoda MAG jest bardzo często wykorzystywana do spawania elementów i konstrukcji stalowych. Spawanie metodą MIG/MAG ma wiele zalet, zalicza się do nich między innymi:

 • dobrą jakość spoin, 
 • dużą wydajność procesu,
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach,
 • dużą stabilność pracy,
 • możliwość spawania materiałów o szerokim zakresie grubości.

Jednak wszystko posiada swoje wady, tak samo jest w przypadku tej metody. Spawanie metodą MIG/MAG wiąże się z:

 • pojawieniem się odprysków spawalniczych,
 • koniecznością stosowania osłon w trakcie spawania na otwartej przestrzeni,
 • skłonnością do powstawania przyklejeń w złączach spawanych,
 • koniecznością przygotowania brzegów w spawanych elementach.

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazów obojętnych takich jak hel, argon lub ich mieszanki. Dzięki wykorzystaniu tej metody istnieje możliwość łączenia materiałów przez ich wzajemne stapianie. Podczas spawania tą techniką czasem trzeba użyć dodatkowego materiału. Należy go dodać ręcznie do jeziorka spawalniczego. Metoda TIG pozwala na łączenie aluminium i stopów aluminium oraz stali nierdzewnej. 

Zalety i wady spawania metodą TIG

Metoda spawania TIG znajduje swoje zastosowanie zwłaszcza w przypadkach, w których wymaga się dużej wytrzymałości spoin i wysokiej jakości. Niezwykle ciekawym jest fakt, iż podczas spawania nie powstają praktycznie żadne odpryski. Na spoinie tworzy się niewielka ilość żużla, dzięki temu spoina nie wymaga długiej obróbki po procesie spawania. Zaletami tej metody jest np.:

 • brak odprysków,
 • możliwość wykonywania pracy w różnych pozycjach,
 • możliwość łączenia praktycznie wszystkich metali i ich stopów,
 • duża kontrola nad procesem spawania,
 • spawanie elementów cechujących się różną grubością.

Z kolei wadami metody TIG jest:

 • mało wydajny proces spawania ręcznego,
 • konieczność stosowania osłon w trakcie spawanie przy otwartej przestrzeni,
 • jakość spoin jest uzależniona od umiejętności osoby odpowiedzialnej za spawanie.