obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Akcjonariat

 1. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 580.000,00zł
 2. Dematerializacja akcji
  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki, telefonicznie pod nr 32 7295 132, oraz mailowo przez adres biuro@asapsa.pl
  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce <link>
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce  <link>
 1. Rejestr akcjonariuszy
  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy <link>
  • Regulamin Rejestru akcjonariuszy <link>
 2. Walne zgromadzenia
  • Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach z porządkiem obrad, projektem uchwał <link>