obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Gięcie profili stalowych


Różnorodność potrzeb firm branży budowlano-konstrukcyjnej i wielu innych obejmuje również różne rodzaje profili stalowych. Konieczność ich obróbki pod kątem danego projektu wymaga często wykonania określonych zabiegów, które pozwolą przystosować dany profil zgodnie z oczekiwaniami. Jednym z głównych sposobów jest jego gięcie. W ramach tej usługi funkcjonuje szereg czynności odpowiadających za konkretny rezultat. Najczęściej stosowaną metodą obróbki jest gięcie na zimno, którą wykorzystujemy w naszej firmie, choć w niektórych przypadkach, jeśli zachodzi taka konieczność i pozwolą na to właściwości danego materiału, realizujemy obróbkę również w określonej temperaturze.

Niezależnie od obróbki, zimnej lub ciepłej, do gięcia profili wykorzystujemy prasę krawędziową AMADA HFBO 220 30 oraz dodatkowe profesjonalne narzędzia dedykowane określonym czynnościom. Jak każde urządzenie, tak i nasza „krawędziówka” ma pewne ograniczenia dotyczące wielkości profilu i jego grubości (w tym przypadku prosimy o kontakt), co jednak w żadnym razie nie jest wyznacznikiem jakości wykonania gięcia, ponieważ urządzenie prezentuje zdecydowanie ważniejsze atuty tj. doskonałą precyzję wykonania usługi z zachowaniem właściwości danego materiału na poziomie gwarantującym bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie np. w konstrukcji. W przypadku kąta zgięcia wartość ta sięga 180°, tak jak w wielu innych tego typu urządzeniach, ale nie to jest najważniejsze, ponieważ to właściwości materiału decydują, jaki kąt zagięcia profilu jest dopuszczalny. Oczywiście ten aspekt jest brany pod uwagę już w fazie projektowania danej konstrukcji. Gięcie profili stalowych lub innych jest stale monitorowane przez naszych specjalistów w sposób, który gwarantuje zgodność finalnego produktu ze specyfikacją danego zlecenia.

Wykonanie usługi gięcia profili dedykujemy nie tylko klientom ze Śląska, ponieważ jakość wykonania oraz atrakcyjne ceny będą z pewnością dobrym przyczynkiem do skorzystania z naszej oferty. Przy czym zawsze po wcześniejszych konsultacjach i ocenie projektu informujemy potencjalnych klientów o możliwości wykonania usługi. Jest to podyktowane względami bezpiecznego użytkowania profilu, ponieważ nie zawsze materiał klienta spełnia warunki zaginania. Dlatego też gięcie profili możemy wykonać z materiałów własnych, spełniających określone wymagania.