obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Dane firmy

ASAP S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perlej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475392, NIP 629-246-76-81