obróbka skrawaniem oraz gięcie rur - baner

Jak działa laser?

Laser to urządzenie, które emituje wzmocnioną wiązkę światła. Składowymi lasera są dwa zwierciadła, pomiędzy nimi znajduje się tzw. ośrodek aktywny. Ośrodkiem aktywnym jest gaz lub minerał, który można wykorzystać do wzmocnienia światła w specyficznych warunkach. Poza tym mamy jeszcze układ pompujący, który „pompuje” elektrony do ośrodka. 

Energię lasera absorbują znajdujące się w ośrodku atomy, ich elektrony wskakują na wyższy poziom energetyczny, a następnie powracają do pierwotnego stanu. W ten sposób wcześniej pochłonięta energia wraca na zewnątrz w postaci fotonu, czyli inaczej cząstki światła. Co dzieje się później? Foton podróżuje po ośrodku. W momencie, w którym napotka atom w stanie wzbudzonym, sprawia, że powstaje kolejny foton.  Dzięki temu mamy nie jeden a dwa fotony, a światło zostało wzmocnione.

Należy pamiętać o tym, że na laser składają się dwa zwierciadła, które są umieszczone po obu stronach ośrodka aktywnego. Jedno z luster całkowicie odbija światło, natomiast drugie tylko częściowo. Za pomocą zwierciadeł fotony odbijają się i krążą w ośrodku aktywnym, w ten sposób produkując coraz więcej nowych fotonów. Niektóre z nich przez jedno ze zwierciadeł wydostają się na zewnątrz, formując mocno skupiony promień.

Czy promień lasera ma temperaturę?

Z racji, że laser to wiązka fotonów, promień lasera nie ma temperatury. W przypadku, w którym laser ma dużą moc i jego wiązka pada na dany przedmiot wystarczająco długo, materiał może zacząć się topić lub płonąć. Promień lasera jest bardzo często wykorzystywany w medycynie i przemyśle, jest to możliwe dzięki jego wyjątkowo małej średnicy.